Beyond Toezicht | Evalueren van RvT

Beyond Toezicht |Evalueren van RvT

In vrijwel alle governance codes staat dat de RvT zijn functioneren jaarlijks evalueert. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe richt je zo’n evaluatie in? In het artikel: ‘Zelfevaluatie bestaat niet geven wij aan hoe je dat doet en waar o.i. rekening mee moet worden gehouden.

Beyond Toezicht begeleidt uw jaarlijkse evaluatie door samen met de leden van de RvT terug te kijken, te beoordelen en te leren, vanuit de kennis en ervaring die door u en ons is opgebouwd. Leden van een RvT hebben ieder eigen ambities en een eigen beeld van het functioneren van de RvT als geheel. Om deze beelden met elkaar uit te wisselen hebben wij een aanpak ontwikkeld waardoor u op gestructureerde wijze diepgang bereikt en onderwerpen die veelal niet ter sprake komen, met elkaar uitdiept. Zie de flyer voor onze aanpak.

Onderzoek en waardering in de zorg voor evaluatie onder externe begeleiding

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg heeft een onderzoek van vier jaar geleden herhaald. Onderwerp was de meerwaarde van evaluatie van het toezicht onder externe begeleiding. Onder de respondenten nam het percentage evaluaties onder externe begeleiding in vier jaar toe van 60% tot 68%. Zie hier de verdere conclusies uit het onderzoek.

Contact

Monique Bellersen (0653642207) en Charles de Vries (0651590602)