Over ‘Besturen onder druk’

Gesprekken over ‘Besturen onder druk’

‘Besturen onder druk’ is een serie gesprekken waarbij het om u als bestuurder gaat. Onze centrale gast is een bekende top bestuurder, die in haar of zijn loopbaan heeft ervaren wat het is om te besturen onder ongebruikelijke druk.

Wat doet druk met een bestuurder?

Onder niet routinematige druk moet je sterkten aanspreken waarvan je misschien niet wist dat je ze in je had. Of waarin ook jouw -en anders’- zwakten naar boven komen. Ongetwijfeld doen zich dilemma’s voor. Onder druk is een speciaal repertoire van bestuurlijk handelen nodig, dat diep in de persoon van de bestuurder kan ingrijpen. Het biedt ook een rijke bron van ervaring.

De gesprekken: hun en uw verhalen

Met andere bestuurders (bestuurders, leden RvT en RvC) wisselt u in een besloten bijeenkomst met elkaar van gedachten over de eigen rol in situaties waarin het er werkelijk om gaat spannen. Situaties die afwijken van gebruikelijke routines en in de praktijk van het besturen van alle organisaties voor kunnen komen.
We gaven deze gesprekkencyclus de titel ‘Besturen onder druk’. De centrale gast gunt ons een blik achter de schermen van zijn of haar boardroom.

Tot nu toe waren dat Louise Gunning, Doekle Terpstra, Peter Wakkie, Frans Cremers, Jolanda Sap, Jan Hommen, Bernard Wientjes, Gerrit Zalm en Claudia Zuiderwijk. Zij waren royaal en oprecht in hun bereidheid de aanwezigen te laten delen in, ook voor hen, unieke ervaringen.

Het doel dat we met elk van hen voorbereiden is om gedachten bij ‘besturen onder druk’ aan te scherpen, leerervaringen te delen en tot praktisch bruikbare inzichten te komen.

Vertrouwelijkheid over ‘Besturen onder druk’

Gezien de aard van de gesprekken komen we van te voren de Chatham House rule overeen. De Chatham House Rule is bedoeld om de publieke discussie over standpunten tijdens een vergadering te bevorderen maar zonder deze standpunten toe te schrijven aan een individu of organisatie. Iedere deelnemer kan vrijuit aan de discussie deelnemen en mag uit de inhoud van de bijeenkomst citeren, echter zonder de geciteerde persoon of de namen van de aanwezigen aan derden prijs te geven. Wel komen we overeen, dat we de kerninzichten van de gesprekken en discussie publiceren.

Wie zijn we?

Beyond Consultancy richt zich op besturen en bestuurders.
‘Besturen onder druk’ is een initiatief van de Coöperatie Beyond Consultancy,