Waardering van evaluatie van toezicht onder externe begeleiding

Onderzoek van NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg heeft een eerder onderzoek van vier jaar geleden herhaald over de meerwaarde van evaluatie van het toezicht onder externe begeleiding. Onder de respondenten nam het percentage evaluaties onder externe begeleiding in vier jaar toe van 60% tot 68%.

Eén van de conclusies: “Periodieke evaluatie met een externe begeleider wordt door het overgrote deel van de respondenten als een waardevolle toevoeging aan de interne evaluatie gezien. Aan de ene kant leidt externe evaluatie tot nieuwe inzichten in het gedrag, de waarden en drijfveren van de (individuele leden van) de rvt, aan de andere kant leidt het tot inzichten op het instrumentele en normatieve vlak. Deze nieuwe inzichten kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het toezicht houden.”

Een andere opmerkelijke bevinding: Bij Academische Ziekenhuizen nam de belangstelling voor evaluatie onder externe begeleiding af.

Lees hier het onderzoek en hier onze folder over Reflectie en Evaluatie.

Neem ook kennis van ons standpunt over zelfevaluatie, “Zelfevaluatie bestaat niet“.