Wat vonden de deelnemers?

Enkele reacties

‘In de Beyond Board- bijeenkomsten kwam voor mij vooral naar voren dat het zo goed lijkt om bestuurlijke afstandelijkheid te betrachten. Het het lijkt ook het eerste wat je moet doen. Maar in een emotioneel geladen omgeving is bestuurlijke afstandelijkheid dodelijk.’

‘Als je van tevoren zegt waar je het niet over wilt hebben dan gaat het er juist over. Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Probeer iets waar je bij bent betrokken, wat je aan je hart gaat niet uit te sluiten, want dan gaat het er juist over.’

‘Het is voor mij verbijsterend om te zien dat in de top van organisaties bij grote druk soms regelfreaks gewoon nodig zijn.  En er zijn bevoegdheden nodig die absoluut niet omschreven zijn in officiële stukken.’

‘Ik heb mij nooit zo gerealiseerd dat je als bestuurder bereid moet zijn om zo ver te gaan als nodig is voor het bedrijf, ook al is het niet goed voor jezelf.’

‘Voor het bereiken van collectieve doelen zijn ondernemers nodig; ondernemers met visie hebben vervolgens te maken met ambtenaren..’