Vervolgactiviteiten Besturen onder druk 2020 – 2023

Besturen onder druk 2020 – 2023

1. Het organiseren van Beyond Board bijeenkomsten

We nodigen bestuurders uit om in een veilige setting (Chatham House rule) te reflecteren op het ongemak van niet alledaags handelen, vanuit het zoeken naar de diepere betekenis van ogenschijnlijk routinematige beslissingen en het eigen morele kompas. Lukt het om naast de gebruikelijke agendapunten ook waarden en ethiek te bespreken? En als je daar nog zoekend in bent, mag dat dan worden uitgesproken?

2. Praktijkgericht onderzoek

Het ‘niet routinematige’ is het aandachtsgebied van besturen onder druk. Het draait om het maken van beleid en strategie in de context van waarden en dilemma’s met verstrekkende en onomkeerbare gevolgen. Het doel is om een wetenschappelijk instituut in de gelegenheid te stellen de kennis over besturen onder druk te verdiepen, oa. door onderzoek van vraagstukken die uit de Beyond Board bijeenkomsten voortkomen.

3. Publiceren

Gebaseerd op de rode draad door alle ontmoetingen en gesprekken verwachten we voor de komende jaren aandacht voor gespecialiseerde communicatie over drie thema’s: (herstel van) vertrouwen, transparantie (over besluitvorming) en (langere termijn-aandacht voor) continuïteit.
Beter begrip van deze thema’s kan groeien door verkenning van theorieën en inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden, onder meer geschiedenis, filosofie, rechtswetenschap, sociologie, sociale psychologie, psychologie, economie, natuurwetenschap, politicologie, bestuurskunde en bedrijfskunde; de benadering is bij uitstek interdisciplinair.

4. Reflectieve gesprekken met bestuurders

Wij organiseren reflectieve gesprekken tussen bestuurders die in een kleine groep van gedachten willen wisselen over vraagstukken die zij in hun rol tegenkomen. De bestuurders komen uit verschillende werelden, zoals zorg, onderwijs, woningcorporaties, cultuur. 

Voorbeelden van vraagstukken zijn:

  • De druk van stakeholders en de media;
  • Integriteit binnen de organisatie;
  • De relatie met de Raad van Toezicht
  • Synergie tussen strategie en beleid.
  • Het aanzetten en doorzetten van een gewenste organisatieverandering

Er is inmiddels ervaring opgebouwd; sinds 2018 lopen er 11. De bijeenkomsten vinden om de 6-7 weken plaats op kantoor van een van de deelnemers, in overleg te bepalen. De deelnemers besluiten over vervolgbijeenkomsten.