Reflectieve Gesprekken

Reflectieve gesprekken met bestuurders

In een kleine groep wordt van gedachten gewisseld tussen bestuurders over vraagstukken die zij in hun rol tegenkomen. De bestuurders komen uit verschillende werelden, zoals zorg, onderwijs, woningcorporaties, cultuur. Voorbeelden van vraagstukken zijn:

  • De druk van stakeholders en de media;
  • Integriteit binnen de organisatie;
  • De relatie met de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht;
  • Het aanzetten en doorzetten van een gewenste organisatieverandering.

Artikel van NVZD, de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg: hier

Voor meer informatie: lees hier of neem contact op met Monique Bellersen, 0653642207