Wie zijn we

Het bijzondere van besturen

We zijn consultants/ondernemers die elkaar gevonden hebben in gemeenschappelijke aandacht voor het bijzondere van besturen: wat is dat eigenlijk, wie zijn bestuurders en waarom zijn juist zij het. ‘Besturen onder druk’ roept deze vragen op, zowel voor henzelf en hun persoonlijke omgeving als voor een soms zeer grote kring belanghebbenden.

 
Monique Bellersen
0653 642 207
monique.bellersen@beyondconsultancy.nl
LinkedIn
 

Cor de Feyter
0653 311 929 cor.defeyter@beyondconsultancy.nl
LinkedIn 

 

Charles de Vries
0651590602
charles.devries@beyondconsultancy.nl
LinkedIn

  Ab Van der Hulst
06 23 03 18 05 ab.vanderhulst@beyondconsultancy.nl
LinkedIn