Uw eigen Beyond Stakeholders

Beyond Stakeholders voor uw regio

De uitdaging

Het komt regelmatig voor dat een organisatie uitdagingen in een regio niet zonder hulp van andere bedrijven, gemeente/provincie, onderwijsinstellingen e.d. aan kan gaan. Vaak stagneert de verdere ontwikkeling in een regio zolang deze uitdaging blijft bestaan en is er niet een duidelijke verantwoordelijke voor het nemen van het initiatief aanwijsbaar. Voorbeelden: versterken van het toerisme in de regio; tekort aan bekwaam en technisch personeel; versobering van het winkelaanbod; economische vitaliteit loopt terug.

Beyond Stakeholders

Met Beyond Stakeholders komt u snel en met alle partijen tot een aanpak die in het belang is van alle partijen. De essentie is:

  • Beyond Consultancy werkt samen met één of meer ambassadeurs.
  • We zoeken stakeholders die zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling.
  • Er zijn één of meer sponsoren.
  • We organiseren enkele bijeenkomsten voor het maken van toekomstvisies. Hierbij nemen we de verschillende belangen van de stakeholders als uitgangspunt.
  • Het resultaat is een actieplan voor de betrokken partijen.

Contact

Cor de Feyter (06 53 31 19 29)