Uw eigen Beyond Board

Beyond Board voor uw eigen organisatie.

In ‘Uw Eigen Beyond Board’ zoeken we op basis van een actuele uitdaging naar de opvattingen van de deelnemers in relatie tot die van de organisatie, met als doel anders te kijken naar vernieuwen. Hoe? Eerst leiden we het vraagstuk in tijdens een gesprek met een bestuurder uit een andere sector met eigen ervaringen op het terrein van de gekozen uitdaging. En: iedere deelnemer nodigt een externe collega uit om samen te spreken over het vraagstuk en de daarbij aan de orde komende bestuurlijke dilemma’s.

Formule

  • Actuele uitdaging.
  • Spreker: topbestuurder uit een andere sector.
  • Resultaatgericht gezelschap: iedere deelnemer nodigt een gast van buiten uit die een bijdrage kan leveren aan het vraagstuk.
  • Ongewone locatie: centraal in Nederland.
  • Voorwerk: deelnemers dienen van te voren relevante vragen in.
  • Gefaciliteerde gedachtenwisseling.

Uitgangspunt is bestaande concrete druk op resultaten en besluitvorming. Daarbij denken we aan vraagstukken die druk veroorzaken, zoals vooruitzichten van uw organisatie, stad of regio, of gewenste nieuwe samenwerkingsvormen.

‘Uw Eigen Beyond Board’ is geschikt voor bestuurders en sleutelfiguren in organisaties, bedrijfstakken, (top-)sectoren of regio’s die druk ervaren en behoefte hebben aan het aanscherpen van inzichten voor het bepalen van de eigen positie. Onze ervaring in het organiseren van deze bijeenkomsten levert uw organisatie mogelijkheden op om uit relevante ervaringen concrete ideeën te putten en inspiratie op te doen.

Contacpersoon

Monique Bellersen, 06 53 64 2207