Wij

Wie we zijn en wat ons beweegt

We zijn vier ondernemers die elkaar naast hun werkkring vinden in een gemeenschappelijk doel.

Ons doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de wereld door invloed uit te oefenen op besturen en bestuurders.
Soms lijken bestuurders en toezichthouders op aangeschoten wild, in de media en in eigen kring. Het effect daarvan is dat de bestuurders hun stem in het maatschappelijke debat niet meer laten horen. Wij willen bereiken dat de rol van bestuurders op een goede manier aan de orde komt. In de bestuurde organisatie (‘goed voorbeeld doet goed volgen’) en in de maatschappelijke opinie, door het (terug-)winnen van het vertrouwen in bestuurders. Daartoe moeten we dieper graven dan hetgeen Codes en Handboeken voorschrijven.

Monique Bellersen

06 53 64 22 07
monique.bellersen@beyondconsultancy.nl
LinkedIn

Ab Van der Hulst

 06 23 03 18 05
ab.vanderhulst@beyondconsultancy.nl
LinkedIn

Charles de Vries

06 51 59 06 02
charles.devries@beyondconsultancy.nl

LinkedIn

Cor de Feyter

0653 311 929
cor.defeyter@beyondconsultancy.nl

LinkedIn