Onderwijsinnovatie

Onderwijs en de noodzaak van innovatie – zonder vernieuwing geen vooruitgang

Het onderwijs kampt nog altijd met het trauma van de vernieuwingsoperaties die politiek Den Haag in het verleden heeft geïnitieerd. Tegelijkertijd wordt de roep om innovatie in het onderwijs steeds luider. In de top van onderwijsorganisaties groeit het besef dat voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving noodzakelijk is.

Aan buitenstaanders die mooie vergezichten schetsen is geen gebrek. Van ‘blended learning, tot I-pad scholen en 21th Century Skills. Maar de taaie ‘wie en hoe vragen’ blijven daarbij vaak onbeantwoord. Hoe kunnen onderwijsorganisaties concreet toewerken naar een perspectiefrijke toekomst, vanuit de positie waarin ze nu verkeren?

Met de beantwoording van deze en andere vragen, helpen wij bestuurders en directieleden in de publieke en private sector al geruime tijd. De ervaringen die we daarbij hebben opgedaan brengen we nu samen: Beyond Consultancy en PBF bundelen de krachten om bij te dragen aan het effectief vernieuwen van onderwijsorganisaties. Dat dit een complexe opgave is, weten we. Maar de praktijk heeft ons ook geleerd: wie niet vernieuwt, boekt geen echte vooruitgang.

Gebruik de ideeën en het potentieel voor vernieuwing

Het potentieel voor vernieuwing is in iedere organisatie aanwezig. En ideeën zijn er vaak genoeg. In het onderwijs is dat niet anders. De kunst is om het potentieel en de expertise van professionals te ontsluiten en te mobiliseren. En ideeën te vertalen naar acties. De opgave is: innoveren met effect. En daar hebben wij verstand van.

Wilt u als bestuurder of directeur van een onderwijsinstelling:

Het klimaat voor vernieuwing stapsgewijs verbeteren?
De kwaliteit van interacties tussen docenten structureel verbeteren?
Een innovatie-agenda opstellen met draagvlak bij de stakeholders?
Beleidsdoelen formuleren met een meer concrete betekenis voor uw collega’s?
Het thema ‘ondernemerschap’ beter onder de aandacht brengen van docenten en leerlingen?
Slimmer gebruik gaan maken van ICT in uw organisatie?

Wij horen graag wat uw vraag is en denken dan mee over een mogelijke aanpak voor effectief innoveren.

Bel met Peter van Eijk (06 51 59 87 55) of Monique Bellersen (06 53 64 22 07).