consultancy_onderstebovenBusiness as unusual

Beyond Consultancy is een ondernemende coöperatie van organisatieadviseurs. Binnen maatschappelijke thema’s die we relevant achten en dicht bij ons staan nemen we initiatief. Onze betrokkenheid is daarom groot.
Wij dagen uit om, in samenwerking, gewenste veranderingen tot stand te brengen. Wij zetten onze ervaring en contacten in voor eerste aanzetten, ontwikkelen draagvlak, samenwerking en nieuwe bedrijfsmodellen en: we richten uitvoeringsvermogen in.